Dr n. med. Andrzej Nowakowski

Specjalista ginekologii i położnictwa

Specjalista ginekologii onkologicznej

 

St. asystent II Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin

Konsultant Centralnego Oœśrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa